Kampenhout3[1]

Jaarprogramma

DF_banner_Nieuwsbrief2019-20_geen_logo
img_9105-500x750

Ivo Cornelis

uit de vergetelheid gehaald door neef

 Mark Cornelis

dinsdag 7 maart 2017, 20 uur

Paxbar (Brouwerijstraat 8, 1910 Kampenhout)

een hardnekkige Kampenhoutse traditie wil, dat Davidsfonds Kampenhout in de vasten, die hoogtijd van barmhartigheid en naastenliefde zonder baten, klemtonen op het christelijke legt. En dan komt de haast vergeten figuur van Ivo Cornelis, één van Vlaanderens groten in Kerk en samenleving, wel erg gelegen.

De doctor in de filosofie en theologie was ook een volksverbonden Vlaming en schopte het daarom niet verder dan onderpastoor van de Mechelse Sint- Romboutsparochie, veilig in het vizier van kardinaal Mercier.

Toch groeide wat eerder toevallig klein begon, door zijn rotsvast Godsbetrouwen, zijn sociale bewogenheid en bovenmenselijke inzet groot uit: de Jongenstehuizen van zijn naam. En ronkende toenamen als held van de christelijke naastenliefde en de Mechelse Daens bleven niet uit.

Gedreven door oprechte bewondering diepte Mark Cornelis het geladen leven van zijn oom en bezieler op. En het bewogen en rijkelijk geïllustreerd relaas houdt zijn gehoor zeker in de ban.

Zelf in 1956 gewijd was Mark parochiepriester in Evere en Leuven, jeugdpastor, godsdienstleraar, leger-aalmoezenier en aalmoezenier van de oud-leden van de Jongenstehuizen Ivo Cornelis. Hij richtte ook de Initiatiefgroep Priesters en Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede op.

Voor deze avond geldt de gewone toegang: €7,00, houders van een Davidsfonds-cultuurkaart €5,00.

Jongenstehuizen 1

een beetje geschiedenis

Lees hier over het boek “Ivo Cornelis en zijn jongenstehuizen”

flyer%20Ivo%20Cornelis2flyer%20Ivo%20Cornelis1