Kampenhout3[1]

Jaarprogramma

DF_banner_Nieuwsbrief2019-20_geen_logo

Verbeelding van de hemel

bijbelse vastenleesavond

met Luc Devisscher

donderdag 1 maart 2018 20 uur

Park van Relst
Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Geen hemel zonder aarde. Die aarde is in het Oude Testament de laatste rustplaats van de mens. Tot stof keert hij terug naar de grond waaruit hij werd genomen. Er zijn uitzonderingen. Zo is er Henoch, een nakomeling van Adam. Hij sterft niet en verdwijnt van de aarde, omdat God hem opneemt. Ook de profeet Elia wordt in een stormwind ten hemel opgenomen. 

In het Nieuwe Testament verklaart Jezus dat de God van de vaderen niet een God van doden maar van levenden is. De doden zijn als engelen in de hemel. Maar hoe verbeelden we die hemel dan?

Een causerie waarin LUC DEVISSCHER hemel en aarde verzet in bijbelse beeldspraak.

Deelnameprijs: € 5,00 voor Df-leden, € 7,00 voor niet leden.