Kampenhout3[1]

Jaarprogramma

IllustratieDeNachtvandeGeschiedenis2020
woonwagenfamilie
DF_banner_Nieuwsbrief2019-20_geen_logo

Nacht vd Geschiedenis

met Kim Janssens

dinsdag 10 maart 2020 om 20 uur

met de medewerking van Campenholt en de Cultuurdienst

Glazen zaal
Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout

Wie zijn woonwagenbewoners?

Kim Janssens opent de deur van de woonwagen.

Sinds de 15de eeuw verblijven er woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel, vaak ergens verborgen aan de rand van steden en dorpen. Net zoals andere nomadische groepen in Europa kennen ze een verleden van uitsluiting en vervolging. Het wonen in een woonwagen leidt vaak tot conflicten. Ook vandaag nog zijn er te weinig veilige haltes voor woonwagenbewoners. Net zoals vroeger voelen woonwagenbewoners zich nergens welkom.

De woonwagencultuur is een leefcultuur die voor velen van ons ongekend is. Ze wordt onder meer gekenmerkt door een groot respect voor de familie. De woonwagen is nog steeds een belangrijk gegeven in het leven van deze mensen, zelfs al krijgen velen niet meer de kans om op wielen te kunnen wonen.

Vandaag wordt er op een andere manier gereisd dan vroeger, maar het gevoel van vrijheid blijft belangrijk voor deze mensen. Ook blijven bepaalde flexibele beroepen heel typisch voor woonwagenbewoners.

Ondanks de gemeenschappelijke culturele eigenschappen, is de woonwagengemeenschap zeer divers. Er zijn in ons land drie subgroepen die nogal van elkaar verschillen. De Voyageurs, de Manoesjen en de Roms kennen bijvoorbeeld allemaal een eigen taal en eigen gebruiken. Religie speelt bij hen ook een belangrijke rol.

Kim Janssens werkt al meer dan 20 jaar met woonwagenbewoners. Sinds 2009 is ze stafmedewerker bij het Minderhedenforum. Door haar unieke praktijkervaring en haar contacten met woonwagenbewoners maakt ze komaf met stereotypen rond deze diverse bevolkingsgroep. Ze geeft een kijk op de geschiedenis van de woonwagenbewoners en geeft inzicht in de precaire situaties waarin deze mensen vandaag soms moeten overleven.

In 2019 schreef Kim Janssens het boek “Een leven lang opgejaagd. De plek van woonwagenbewoners in Vlaanderen.”, uitgegeven bij Lannoo Campus, waarin ze in tekst en beeld ingaat op de diversiteit onder de groepen van woonwagenbewoners, de unieke geschiedenis schetst en de mechanismen van uitsluiting onderzoekt. Ze stelt ook een concrete visie voor om beter samen te leven, op basis van wederzijds respect en voortdurende dialoog.

 

Nacht van de geschiedenis 2020